Специфіка формування комплексу доказів у господарських спорах

Одна з найпоширеніших категорій справ – це спори, пов’язані з господарською діяльністю та виконанням договірних зобов’язань, внутрішньогосподарськими відносинами учасників бізнесу, умовами ведення останнього та всіма нюансами, що звідси випливають (суперечки про власність, майнові позови тощо).

Також до них належать банкрутства, питання покриття збитків, стосунки з контрагентами тощо. Ця категорія справ потребує як глибоких знань у сфері права, так і поінформованості у бухгалтерському обліку , економіці підприємств, касової дисципліні.

Для оформлення грамотної претензії на досудовій стадії вирішення спору або написання позову для подання до господарського суду адвокат у господарських справах обов’язково проводить правову оцінку та аналіз усіх наявних матеріалів у справі, вибудовує тактику майбутнього захисту клієнта. Не менш відповідальним етапом вважається і оцінка та збір необхідної доказової бази (оформлення адвокатських запитів, залучення необхідних фахівців у різних галузях тощо).

Слід мати на увазі, що згідно з новаціями у ГПК України є можливість надання доказів в електронному вигляді. Ними можуть бути як документи в електронному вигляді (тексти, зображення, схеми і т.д.), а також дані веб-сайтів, всі види повідомлень в електронній формі, у тому числі й бази даних, що зберігаються на портативних носіях, на серверах, хмарних сервіси та інші місця накопичення таких даних, включаючи інтернет.

Важливе місце у судовому процесі приділяється доказу та збору фактів важливих встановлення істини. Бурхливий розвиток технологій на сучасному етапі зробило це нововведення дуже популярним серед сторін та юристів із господарських спорів.

Найзначнішими доказами у процесі розгляду господарської справи є різного роду документи (накладні, господарські договори, акти приймання-передачі тощо). В окремій категорії справ, таких як корпоративні спори, важливу роль мають свідчення.

Обізнаний адвокат господарник зможе сформувати необхідну доказову базу з метою створення непохитної захисної тактики своїх клієнтів та позитивного вирішення господарського спору.