Прискорена реєстрація торгівельної марки в Україні

Для реєстрації торгової марки в Україні необхідно подати до Міністерства економічних зв’язків та торгівлі України (Укрпатент) заявку за затвердженою формою, яка містить безпосередньо заяву про реєстрацію торгової марки, її зображення та перелік товарів та послуг, для яких реєструється торгова марка, розподілені за класами згідно МКТУ (Міжнародна класифікація товарів та послуг), а також інші необхідні відомості.

Після отримання заявки Укрпатент проводить її експертизу та у разі відповідності заявленої для реєстрації торгової марки певним вимогам та умовам надання правової охорони видає Свідоцтво про реєстрацію знака для товарів та послуг. Експертиза фактично проводиться у дві стадії – формальна експертиза та кваліфікаційна експертиза.

Формальна експертиза проводиться на предмет дотримання форми та вимог до заявки, передбачених законом, наявності всіх необхідних документів, а також відповідності зазначених у заявці товарів та послуг найменуванням товарів та послуг, передбачених МКТУ. Кваліфікаційна експертиза – це експертиза матеріалів заявки щодо суті, визначення можливості надання заявленої для реєстрації торгової марки правової охорони в Україні.

Після закінчення проведення кваліфікаційної експертизи, за результатами якої буде визначено відповідність заявленої торгової марки умовам правової охорони в Україні, Укрпатент приймає рішення про реєстрацію торгової марки. Після цього проводиться публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу Свідоцтва, відомості про реєстрацію торгової марки вносяться до Реєстру, виготовляється та видається заявнику Свідоцтво про реєстрацію знака.

Термін розгляду заявки від її подання до отримання заявником Свідоцтва не передбачено законом, але на практиці він становить від 10 до 12 календарних місяців.

Однак, у певних випадках заявникам необхідно зареєструвати торгову марку та отримати Свідоцтво у найкоротші терміни, наприклад, для реєстрації торгової марки у Митному реєстрі України. І тут проведення експертизи можна прискорити.

Прискорена експертиза може бути проведена за 3,5-4 місяці або 7-7,5 місяців від дати подання заявки. Вартість прискореної експертизи залежить від виду торгової марки (словесна, образотворча або комбінована) та кількості класів товарів та послуг МКТУ, зазначених у заявці.