Оформлення касаційної скарги і роль юриста

В статті ми розглянемо таке поняття, як касація, тобто з латинської cassatio, що означає «скасування або знищення». Звідси і виникає зміст терміну касація, тобто аналіз судом вищої інстанції правильності та відповідності законам прийнятого рішення.

Це може бути як рішення суду першої інстанції, яке набрало законної сили, так і апеляційної. Новелою, яка заслуговує на особливу увагу в ході реформування судової системи, є визначальне місце Верховного Суду як єдиної касаційної інстанції в країні.

Процес касаційного оскарження стане фінальною крапкою в розгляді справи в українських судах. Існує категорія справ при перегляді рішень по яким, та ще із залученням хорошого адвоката, цілком ймовірно домогтися скасування незаконного рішення суду і повернення справи на новий розгляд.

Правда часто буває, що використання свого права веде до затягування на дуже тривалий час судового розгляду. Тільки використавши всі національні засоби для захисту своїх інтересів, якими є перша, апеляційна та касаційна інстанції можна буде оскаржити рішення українського суду в Європейському суді з прав людини.

Сам процес подачі касаційних скарг докладно описаний в спеціалізованих процесуальних кодексах. У господарських-процесуальних — для касації господарської, відповідно в цивільно-процесуальному — для громадянської категорії справ і кримінально-процесуальному — для кримінальної касації. Кодекси містять всі вимоги, що висуваються до змісту такого роду скарг, їх форми та порядку і термінів подачі.

У разі порушення будь-яких вимог, висунутих до скарги, суд касаційної інстанції залишить її без розгляду. Особливістю касаційного рішення є його негайне набрання законної сили, відразу після оголошення. З огляду на дану обставину дуже важливо негайно звернутися до хорошого фахівця у відповідній галузі права, щоб не допустити пропуску строків касації.