Перспективи розвитку інституту медіації в Україні

Інститут медіації останнім часом стає все більш популярним способом вирішення спорів в багатьох країнах, що сприяє вирішення спору без судових розглядів.

Механізм медіації передбачає наявність медіатора — посередника, функція якого полягає в усуненні проблем в комунікації сторін таким чином, щоб був спільно обраний єдиний варіант вирішення спірного питання, який би влаштовував обох сторін, а також враховував їх інтереси.

Слід зазначити, що ефективність процедури медіації визнана Європейським співтовариством, яке в свою чергу рекомендує її як метод альтернативного вирішення спорів як на стадії досудового розгляду справи так і під час судового розгляду.

З огляду на той факт, що Україною був обраний курс на євроінтеграцію, підтвердженням чого є підписання Україною Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами — членами, важливою складовою євроінтеграційних процесів є імплементація європейських цінностей, стандартів і принципів в українське законодавство.

Так, згідно зі статтею 1 цієї Угоди Україна та ЄС повинні посилювати співпрацю в сфері правосуддя, свободи та безпеки, з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав і свобод людини.

В Україні на сьогоднішній день медіація набуває все більшої популярності, в тому числі серед адвокатів. Так, створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань медіації є доказом того, що адвокатське співтовариство зацікавлене в просуванні та розвитку інституту медіації.

Активне використання адвокатами в своїй практиці процедури медіації сприятиме підвищенню відсотка вирішених суперечок без судових тяжб, що в свою чергу сприятиме зменшенню кількості справ в судах.

У зв’язку з цим виникає необхідність на законодавчому рівні закріплення цього інституту шляхом прийняття Закону України «Про медіацію», який повинен регламентувати всі особливості цієї процедури і базуватися в першу чергу на таких принципах як незалежність, конфіденційність, нейтральність.

Таким чином, слід зазначити, що досудове, мирне вирішення суперечок має важливе значення в частині захисту прав і свобод громадян без судових розглядів, що в свою чергу сприятиме зниженню навантаження на судові органи, а також набагато більш швидкому вирішенню конфліктів між сторонами, мінімізуючи при цьому витрати на вирішення спорів в суді з боку громадян. Як бачимо, при такому способі вирішення конфлікту сторони приходять до компромісу за допомогою медіатора, спираючись на його досвід, знання і вміння.